logo

veiligheids-, management en milieucertificering

 • Top4

  Met NCK B.V. slaat u de spijker veilig op zijn kop.
  Certificeren van de normen met een certificerende instelling of bureau voor veiligheid, management en milieu.

 • IJzer moet je smeden met NCK B.V.

  IJzer moet je smeden met NCK B.V.
  Gecertificeerd zijn voor VCA en ISO 9001 geeft inzicht in de veiligheid binnen uw bedrijf en het managementsysteem.

 • Voor een schone toekomst

  Voor een schone toekomst certificeer bij NCK B.V.
  Recycling is een belangrijke stap in de richting van een beter milieu.

 • meerdere wegen

  Er zijn meerdere wegen naar NCK B.V. voor uw certificering.
  BTR is noodzakelijk voor het veilig werken bij infrastructuur op en om het spoor.

 • Geen huis te hoog

  Geen huis te hoog met NCK B.V.
  Veilig werken op hoogte heeft een gedegen certificatietraject nodig.

Wat is de BRL-SIKB 2100
Mechanische boringen wordt in onze samenleving steeds vaker uitgevoerd voor vele verschillende toepassingen, denk aan:
 • Uitvoeren bodem onderzoek
 • Winnen van delfstoffen
 • Aanleggen van bodemenergiesystemen
 • Winning van water
Bij het juist, volgens de regels, uitvoeren van deze boringen zorgt voor het behoud van schoon grondwater en daardoor voor een gezonde leefomgeving. De juiste procedures en regels zijn opgenomen in de BRL-SIKB 2100 en protocol BRL-SIKB 2101 (Mechanisch Boren). Een organisatie, die mechanische boringen uitvoert volgens deze regelgeving tonen dat zij kwaliteit serieus nemen en kunnen hiervoor gecertificeerd worden.
 
Wilt u een offerte voor BRL-SIKB 2100 certificering aanvragen?
 
Waarom BRL-SIKB 2100?
De BRL-SIKB 2100 vormt de inhoudelijke basis voor een door de overheid af te geven erkenning. Deze erkenningsregeling houdt in dat vanaf 1 januari 2011, over het algemeen de daarvoor erkende organisaties de mechanische boringen in Nederland mogen uitvoeren. De erkenningen worden verstrekt door Bodem+ , een taakgroep van Agentschap NL. Meer informatie over het systeem van certificatie en erkenning kunt u vinden in het dossier Kwalibo (SIKB) of Bodem en ondergrond (RWS)
 
Accreditatie
Nederlands Certificatie Kantoor B.V. is BRL-SIKB 2100 geaccrediteerd voor het protocol BRL-SIKB 2101
 
Wilt u een offerte voor BRL-SIKB 2100 certificering aanvragen?
 
Nederlands Certificatie Kantoor B.V. verzorgt ook de volgende BRL certificeringen:
BRL-SIKB 7000 Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem
BRL-SIKB 11000 Ondergronds deel Installaties bodemenergie
BRL-SIKB 12000 Tijdelijke grondwaterbemaling