logo

veiligheids-, management en milieucertificering

 • IJzer moet je smeden met NCK B.V.

  IJzer moet je smeden met NCK B.V.
  Gecertificeerd zijn voor VCA en ISO 9001 geeft inzicht in de veiligheid binnen uw bedrijf en het managementsysteem.

 • Voor een schone toekomst

  Voor een schone toekomst certificeer bij NCK B.V.
  Recycling is een belangrijke stap in de richting van een beter milieu.

 • Top4

  Met NCK B.V. slaat u de spijker veilig op zijn kop.
  Certificeren van de normen met een certificerende instelling of bureau voor veiligheid, management en milieu.

 • meerdere wegen

  Er zijn meerdere wegen naar NCK B.V. voor uw certificering.
  BTR is noodzakelijk voor het veilig werken bij infrastructuur op en om het spoor.

 • Geen huis te hoog

  Geen huis te hoog met NCK B.V.
  Veilig werken op hoogte heeft een gedegen certificatietraject nodig.

Wat is de BRL-SIKB 12000

SIKB heeft op verzoek van onder meer Bouwend Nederland een certificatieschema voor tijdelijke grondwaterbemaling laten opstellen. Het doel van de BRL-SIKB 12000 is de kans op schade bij tijdelijke grondwaterstand verlaging of bronbemaling te verkleinen, door middel van het in kaart brengen van risico’s en deze beheersbaar te maken.
Het toepassingsgebied van de BRL-SIKB 12000 is in vier activiteiten onderverdeeld:
 • protocol 12010, het opstellen van bemalingsadviezen
 • protocol 12020, het opstellen van een technisch bemalingsplan
 • protocol 12030, het daadwerkelijk uitvoeren van bemaling
 • protocol 12040, de aansturing van een bemaling
 
Wilt u een offerte voor BRL-SIKB 12000 certificering aanvragen?

 

Waarom BRL-SIKB 12000?

Ieder protocol binnen de BRL-SIKB is gericht op het verkleinen van de kans op schade in de bouwput/sleuf en in de omgeving. Door middel van het BRL-SIKB12000 certificaat geeft een organisatie aan dat de uitvoering van de werkzaamheden, binnen het hierboven beschreven protocollen, met een zo laag mogelijke kans op schade wordt uitgevoerd.
Door alleen eisen te stellen aan risicovolle activiteiten behoud u bij het voorbereiden en uitvoeren van bemalingen dezelfde bewegingsruimte als u gewend bent, maar wel binnen de randvoorwaarden die BRL 12000 en bijbehorende protocollen stellen. De mogelijkheden om uit te blinken in kwaliteit en innovatie blijven daarmee onverkort bestaan.
Nederlands Certificatie Kantoor B.V. is een door SIKB erkende certificerende instantie voor het certificeren van BRL-SIKB 12000 en de protocollen BRL-SIKB 12010, BRL-SIKB 12020, BRL-SIKB 12030 en BRL-SIKB 12040.
 
Wilt u een offerte voor BRL-SIKB 12000 certificering aanvragen?
 

Nederlands Certificatie Kantoor B.V. verzorgt ook de volgende BRL certificeringen:

BRL-SIKB 2100 Mechanische boringen
BRL-SIKB 7000 Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem
BRL-SIKB 11000 Ondergronds deel Installaties bodemenergie