logo

veiligheids-, management en milieucertificering

 • IJzer moet je smeden met NCK B.V.

  IJzer moet je smeden met NCK B.V.
  Gecertificeerd zijn voor VCA en ISO 9001 geeft inzicht in de veiligheid binnen uw bedrijf en het managementsysteem.

 • meerdere wegen

  Er zijn meerdere wegen naar NCK B.V. voor uw certificering.
  BTR is noodzakelijk voor het veilig werken bij infrastructuur op en om het spoor.

 • Top4

  Met NCK B.V. slaat u de spijker veilig op zijn kop.
  Certificeren van de normen met een certificerende instelling of bureau voor veiligheid, management en milieu.

 • Geen huis te hoog

  Geen huis te hoog met NCK B.V.
  Veilig werken op hoogte heeft een gedegen certificatietraject nodig.

 • Voor een schone toekomst

  Voor een schone toekomst certificeer bij NCK B.V.
  Recycling is een belangrijke stap in de richting van een beter milieu.

Het certificatietraject bestaat bij NCK B.V. uit het eerste contact met u of uw adviseur tot en met de controle audit. Bij NCK B.V. streven wij ernaar om binnen 5 werkdagen een offerte aanvraag te behandelen en te verzenden.

Vraag hier een offerte aan en laat uw voordeel berekenen.

Bij akkoord van de offerte kunt u deze getekend retour zenden. Na ontvangst van de getekende certificatieovereenkomst zal er door NCK B.V. met u contact worden opgenomen om een datum vast te leggen voor de audit. Vervolgens zal NCK B.V. de opdrachtbevestiging, de planning en het aangewezen auditteam schriftelijk aan u bekend maken.
Om certificeringtraject voor u duidelijk weer te geven, hebben wij een schema gemaakt van de vervolg fases in het certificeringtraject.

Schema audit NCK bv

Wanneer u akkoord bent gegaan met de offerte zijn er twee fases te onderscheiden:

 • Fase 1: Controle door de auditor van het opgestelde handboek waarin de eisen worden beoordeeld van de interne audits en de directiebeoordeling.
 • Fase 2: Dit is de zogenaamde implementatie fase waarin de auditor kijkt en controleert door middel van gesprekken met de directie en personeelsleden en steekproeven of het vastgelegde gedocumenteerde systeem daadwerkelijk overeenkomt met uw dagelijkse manier van werken. Tevens zullen er projectlocaties worden bezocht indien noodzakelijk.

Wanneer fase 1 en 2 naar behoren zijn doorlopen en goed bevonden zijn door de auditor, wordt er door NCK een certificaat uitgegeven voor het betreffende norm. Dit certificaat is drie jaar geldig. Na het certificeringjaar volgen in de daarop volgende twee jaar elk jaar een controle audit.

Bij deze controle audits worden een aantal verplichte elementen elke keer beoordeeld en andere aspecten maar eens per certificatieperiode. De auditor dient hiervoor een auditprogramma op te stellen die de gehele certificatieperiode dekt.

Over het algemeen geldt dat de duur van deze bezoeken korter is dan het certificatieonderzoek zelf. De frequentie van deze bezoeken hangt af van de grootte en wensen van een organisatie en de van toepassing zijnde richtlijnen.

Hercertificatie

Na de voorgeschreven certificatieperiode volgt weer een nieuw onderzoek. Tijdens dit onderzoek worden naast de operationele aspecten ook de wijzigingen in het gedocumenteerde systeem geëvalueerd en worden alle processen getoetst. Na deze initiële audit zullen weer twee controle audits volgen. Voor meer informatie.

Vraag hier een offerte aan en laat uw voordeel berekenen.

aanvragen-offerte