logo

veiligheids-, management en milieucertificering

 • Top4

  Met NCK B.V. slaat u de spijker veilig op zijn kop.
  Certificeren van de normen met een certificerende instelling of bureau voor veiligheid, management en milieu.

 • Voor een schone toekomst

  Voor een schone toekomst certificeer bij NCK B.V.
  Recycling is een belangrijke stap in de richting van een beter milieu.

 • meerdere wegen

  Er zijn meerdere wegen naar NCK B.V. voor uw certificering.
  BTR is noodzakelijk voor het veilig werken bij infrastructuur op en om het spoor.

 • IJzer moet je smeden met NCK B.V.

  IJzer moet je smeden met NCK B.V.
  Gecertificeerd zijn voor VCA en ISO 9001 geeft inzicht in de veiligheid binnen uw bedrijf en het managementsysteem.

 • Geen huis te hoog

  Geen huis te hoog met NCK B.V.
  Veilig werken op hoogte heeft een gedegen certificatietraject nodig.

Datum: 08 september 2016

De Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) draagt bij aan onder andere minder uitstoot en luchtverontreiniging in Europa, met als doel 20% lager energieverbruik in Europa in 2020. De EED-richtlijn verplicht bepaalde grote ondernemingen (meer dan 250 FTE of jaaromzet >50 miljoen euro) een energie-audit uit te voeren, met als doel het terugdringen van het energieverbruik van grote ondernemingen.

De Nederlandse overheid heeft een aantal uitzonderingen gedefinieerd, waarbij bedrijven geen energie-audit hoeven uit te voeren omdat zij dit standaard al doen. Dit geldt bijvoorbeeld voor MJA3/MEE en ISO 50001. Aangezien de eisen van de CO2-Prestatieladder vanaf niveau 3 overeenkomen met de eisen die aan de energie-audit worden gesteld, heeft SKAO contact gezocht met de betreffende overheidsinstellingen.

Op 11 juli heeft RVO een adviesdocument voor het Bevoegd Gezag gepubliceerd met “keurmerken” die acceptabel zijn als invulling voor de EED energie-audit. Een certificering vanaf niveau 3 op de CO2-Prestatieladder is als acceptabel erkend voor de auditverplichting. De factsheet geeft meer gedetailleerde informatie over de link tussen onderwerpen van de EED energie-audit met de CO2-Prestatieladder. Voor meer informatie over dit onderwerp, zie de website van RVO.

Mocht u hier vragen over hebben, u kunt contact opnemen met Annemiek: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bron:http://www.skao.nl/news/nieuws-511

Datum: 7 oktober 2015

Graag willen wij u op de hoogte stellen van de nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de ISO 14001:2015 en ISO 9001:2015 norm. De ISO 14001:2015/ ISO 9001:2015 norm wordt geïntroduceerd per 6 oktober 2015. Wij kunnen begrijpen dat dit voor u, als certificaathouder, belangrijk nieuws is. De nieuwe norm biedt u echter volop nieuwe kansen en inzichten voor uw onderneming. Graag willen wij onderstaande informatie, inzake de overgangstermijn, met u delen om u meer duidelijkheid te geven.

Lees de gehele nieuwsbrief hier

Datum: 7 oktober 2015

Wij willen u graag informeren over het handboek 3.0 van de CO2-Prestatieladder, welke per 10 juni 2015 is gepubliceerd door Stichting Klimaatvriendelijk Aanbeste-den & Ondernemen ( SKAO ). Met de publicatie van het nieuwe handboek zijn de eisen duidelijker / scherper geformuleerd en is het onderscheidend vermogen vergroot.

Lees de gehele nieuwsbrief hier

Datum: 12 juni 2015

Per 10 juni 2015 heeft Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) Handboek 3.0 gepubliceerd voor de CO2-Prestatieladder. Met de publicatie van het nieuwe Handboek zijn de eisen duidelijker en scherper geformuleerd en is het onderscheidend vermogen vergroot.

In Handboek 3.0 zijn er doelstellingen per eis toegevoegd, is er een Maatregellijst geïntroduceerd om ambities en reductiedoelstellingen van bedrijven beter te beoordelen en te vergelijken en wordt op het hoogste niveau meer diepgang gegeven aan CO2-reductie in de keten. Daarnaast is de indeling van het handboek opgebouwd conform internationale normen en zijn teksten eenduidiger en scherper geformuleerd om de uniformiteit in de beoordeling te vergroten.

 De SKAO hanteert twee verschillende overgangsperioden:

Voor ladderbeoordelingen tot en met niveau 3, en voor ladderbeoordelingen op niveau 4 en 5. Voor ladderbeoordelingen op niveau 4 en 5 geldt een langere overgangsperiode, omdat de implementatie van wijzigingen van Handboek 2.2 naar 3.0 meer tijd vraagt.

 • Voor bedrijven op niveau 1, 2 of 3, geldt vanaf 10 juni 2015 een overgangsperiode van 3 maanden. Dit betekent dat vanaf 1 oktober 2015 alle ladderbeoordelingen (initiële, jaarlijkse en herbeoordeling) tot en met niveau 3, plaatsvinden op basis van Handboek 3.0.
 • Voor bedrijven op niveau 4 of 5 geldt vanaf 10 juni 2015 een overgangsperiode  van 12 maanden. Vanaf 10 juni 2016 vinden  alle ladderbeoordelingen (initiële, jaarlijkse en herbeoordeling) op niveau 4 en 5 plaats op basis van Handboek 3.0.

 Handboek 3.0 kunt u hier downloaden

 De wijzigingenlijst kunt u hier downloaden

 Klik hier voor de presentaties over Handboek 3.0


 

aanvragen-offerte