logo

veiligheids-, management en milieucertificering

 • Geen huis te hoog

  Geen huis te hoog met NCK B.V.
  Veilig werken op hoogte heeft een gedegen certificatietraject nodig.

 • Top4

  Met NCK B.V. slaat u de spijker veilig op zijn kop.
  Certificeren van de normen met een certificerende instelling of bureau voor veiligheid, management en milieu.

 • IJzer moet je smeden met NCK B.V.

  IJzer moet je smeden met NCK B.V.
  Gecertificeerd zijn voor VCA en ISO 9001 geeft inzicht in de veiligheid binnen uw bedrijf en het managementsysteem.

 • Voor een schone toekomst

  Voor een schone toekomst certificeer bij NCK B.V.
  Recycling is een belangrijke stap in de richting van een beter milieu.

 • meerdere wegen

  Er zijn meerdere wegen naar NCK B.V. voor uw certificering.
  BTR is noodzakelijk voor het veilig werken bij infrastructuur op en om het spoor.

Datum: 7 oktober 2015

Graag willen wij u op de hoogte stellen van de nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de ISO 14001:2015 en ISO 9001:2015 norm. De ISO 14001:2015/ ISO 9001:2015 norm wordt geïntroduceerd per 6 oktober 2015. Wij kunnen begrijpen dat dit voor u, als certificaathouder, belangrijk nieuws is. De nieuwe norm biedt u echter volop nieuwe kansen en inzichten voor uw onderneming. Graag willen wij onderstaande informatie, inzake de overgangstermijn, met u delen om u meer duidelijkheid te geven.

Lees de gehele nieuwsbrief hier

Datum: 7 oktober 2015

Wij willen u graag informeren over het handboek 3.0 van de CO2-Prestatieladder, welke per 10 juni 2015 is gepubliceerd door Stichting Klimaatvriendelijk Aanbeste-den & Ondernemen ( SKAO ). Met de publicatie van het nieuwe handboek zijn de eisen duidelijker / scherper geformuleerd en is het onderscheidend vermogen vergroot.

Lees de gehele nieuwsbrief hier

Datum: 12 juni 2015

Per 10 juni 2015 heeft Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) Handboek 3.0 gepubliceerd voor de CO2-Prestatieladder. Met de publicatie van het nieuwe Handboek zijn de eisen duidelijker en scherper geformuleerd en is het onderscheidend vermogen vergroot.

In Handboek 3.0 zijn er doelstellingen per eis toegevoegd, is er een Maatregellijst geïntroduceerd om ambities en reductiedoelstellingen van bedrijven beter te beoordelen en te vergelijken en wordt op het hoogste niveau meer diepgang gegeven aan CO2-reductie in de keten. Daarnaast is de indeling van het handboek opgebouwd conform internationale normen en zijn teksten eenduidiger en scherper geformuleerd om de uniformiteit in de beoordeling te vergroten.

 De SKAO hanteert twee verschillende overgangsperioden:

Voor ladderbeoordelingen tot en met niveau 3, en voor ladderbeoordelingen op niveau 4 en 5. Voor ladderbeoordelingen op niveau 4 en 5 geldt een langere overgangsperiode, omdat de implementatie van wijzigingen van Handboek 2.2 naar 3.0 meer tijd vraagt.

 • Voor bedrijven op niveau 1, 2 of 3, geldt vanaf 10 juni 2015 een overgangsperiode van 3 maanden. Dit betekent dat vanaf 1 oktober 2015 alle ladderbeoordelingen (initiële, jaarlijkse en herbeoordeling) tot en met niveau 3, plaatsvinden op basis van Handboek 3.0.
 • Voor bedrijven op niveau 4 of 5 geldt vanaf 10 juni 2015 een overgangsperiode  van 12 maanden. Vanaf 10 juni 2016 vinden  alle ladderbeoordelingen (initiële, jaarlijkse en herbeoordeling) op niveau 4 en 5 plaats op basis van Handboek 3.0.

 Handboek 3.0 kunt u hier downloaden

 De wijzigingenlijst kunt u hier downloaden

 Klik hier voor de presentaties over Handboek 3.0


 

Datum: 7 januari 2015  

NCK is, als eerste certificerende instelling, geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie voor het schema CO2 Prestatieladder van schemabeheerder SKAO. 

NCK is geaccrediteerd voor ladderniveau 1 t/m 5 (klein, middelgroot en groot bedrijf). NCK mag dus naast de VCA, BTR, VCU, ISO-9001 en ISO-14001 certificeringen nu ook certificeren voor alle 5 de treden van de CO2-Prestatieladder!

Wat houd de CO2-Prestatieladder van SKAO precies in?
De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. De CO2-Prestatieladder is daarvoor het aangewezen instrument. Dagelijks bewijst de CO2-Prestatieladder zijn waarde voor steeds meer sectoren in het bedrijfsleven.

Bij de ontwikkeling van de CO2-Prestatieladder is gekozen voor twee belangrijke uitgangspunten:
  •   maximale gerichtheid op eigen initiatief, praktische resultaten en innovatie;
  •   minimale belasting en belemmering van de onderneming door regels en voorschriften.

De CO2-Prestatieladder wordt door opdrachtgevers en opdrachtnemers gebruikt bij aanbestedingen. Het basisprincipe van de ladder is dat inspanningen van bedrijven worden gehonoreerd. Een hogere score op de ladder kan worden met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces, in de vorm van een fictieve- korting op de inschrijfprijs. De trede die een bedrijf heeft bereikt op de CO2-Prestatieladder vertaalt zich in een gunningvoordeel. Hoe hoger de trede of het niveau op het certificaat, hoe meer voordeel het bedrijf krijgt bij de gunningafweging. De aanbestedende organisatie bepaalt het gunningvoordeel per niveau van de ladder.

Tevens heeft NCK geconstateerd dat de voordelen in de praktijk nog veel groter kunnen zijn. Zo heeft NCK waargenomen dat door het gebruik van de CO2 Prestatieladder er in bedrijven efficiëntere en effectievere werkwijzen toegepast worden. Hierdoor is het voordeel van de CO2 prestatieladder nog groter. In combinatie met het zeer voordelige dagtarief van NCK .

Lees hier het artikel uit de Cobouw.

Lees hier het artikel van Bouwend Nederland.

Lees meer over de CO2-prestatieladder


 

aanvragen-offerte