logo

veiligheids-, management en milieucertificering

 • Voor een schone toekomst

  Voor een schone toekomst certificeer bij NCK B.V.
  Recycling is een belangrijke stap in de richting van een beter milieu.

 • meerdere wegen

  Er zijn meerdere wegen naar NCK B.V. voor uw certificering.
  BTR is noodzakelijk voor het veilig werken bij infrastructuur op en om het spoor.

 • Top4

  Met NCK B.V. slaat u de spijker veilig op zijn kop.
  Certificeren van de normen met een certificerende instelling of bureau voor veiligheid, management en milieu.

 • Geen huis te hoog

  Geen huis te hoog met NCK B.V.
  Veilig werken op hoogte heeft een gedegen certificatietraject nodig.

 • IJzer moet je smeden met NCK B.V.

  IJzer moet je smeden met NCK B.V.
  Gecertificeerd zijn voor VCA en ISO 9001 geeft inzicht in de veiligheid binnen uw bedrijf en het managementsysteem.

Datum: 7 januari 2015  

NCK is, als eerste certificerende instelling, geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie voor het schema CO2 Prestatieladder van schemabeheerder SKAO. 

NCK is geaccrediteerd voor ladderniveau 1 t/m 5 (klein, middelgroot en groot bedrijf). NCK mag dus naast de VCA, BTR, VCU, ISO-9001 en ISO-14001 certificeringen nu ook certificeren voor alle 5 de treden van de CO2-Prestatieladder!

Wat houd de CO2-Prestatieladder van SKAO precies in?
De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. De CO2-Prestatieladder is daarvoor het aangewezen instrument. Dagelijks bewijst de CO2-Prestatieladder zijn waarde voor steeds meer sectoren in het bedrijfsleven.

Bij de ontwikkeling van de CO2-Prestatieladder is gekozen voor twee belangrijke uitgangspunten:
  •   maximale gerichtheid op eigen initiatief, praktische resultaten en innovatie;
  •   minimale belasting en belemmering van de onderneming door regels en voorschriften.

De CO2-Prestatieladder wordt door opdrachtgevers en opdrachtnemers gebruikt bij aanbestedingen. Het basisprincipe van de ladder is dat inspanningen van bedrijven worden gehonoreerd. Een hogere score op de ladder kan worden met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces, in de vorm van een fictieve- korting op de inschrijfprijs. De trede die een bedrijf heeft bereikt op de CO2-Prestatieladder vertaalt zich in een gunningvoordeel. Hoe hoger de trede of het niveau op het certificaat, hoe meer voordeel het bedrijf krijgt bij de gunningafweging. De aanbestedende organisatie bepaalt het gunningvoordeel per niveau van de ladder.

Tevens heeft NCK geconstateerd dat de voordelen in de praktijk nog veel groter kunnen zijn. Zo heeft NCK waargenomen dat door het gebruik van de CO2 Prestatieladder er in bedrijven efficiëntere en effectievere werkwijzen toegepast worden. Hierdoor is het voordeel van de CO2 prestatieladder nog groter. In combinatie met het zeer voordelige dagtarief van NCK .

Lees hier het artikel uit de Cobouw.

Lees hier het artikel van Bouwend Nederland.

Lees meer over de CO2-prestatieladder


 

ISO zet nieuwe norm kwaliteitsmanagement , geschreven door Rene Gouwens en gepluceerd in de Metro.

aanvragen-offerte