logo

veiligheids-, management en milieucertificering

 • IJzer moet je smeden met NCK B.V.

  IJzer moet je smeden met NCK B.V.
  Gecertificeerd zijn voor VCA en ISO 9001 geeft inzicht in de veiligheid binnen uw bedrijf en het managementsysteem.

 • Voor een schone toekomst

  Voor een schone toekomst certificeer bij NCK B.V.
  Recycling is een belangrijke stap in de richting van een beter milieu.

 • Top4

  Met NCK B.V. slaat u de spijker veilig op zijn kop.
  Certificeren van de normen met een certificerende instelling of bureau voor veiligheid, management en milieu.

 • meerdere wegen

  Er zijn meerdere wegen naar NCK B.V. voor uw certificering.
  BTR is noodzakelijk voor het veilig werken bij infrastructuur op en om het spoor.

 • Geen huis te hoog

  Geen huis te hoog met NCK B.V.
  Veilig werken op hoogte heeft een gedegen certificatietraject nodig.

Wat is de ISO14001

ISO 14001 is een wereldwijd bekende en geaccepteerde milieumanagementsysteem-norm. Een milieumanagementsysteem helpt uw organisatie een milieubeleid te ontwikkelen, implementeren en vervolgens ook te beheersen en verbeteren.

De norm wordt opgesteld en uitgegeven door de International Organization for Standardization (ISO). In Nederland worden de normen van de ISO vertaald en beheerd door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN). Wanneer wij in Nederland ISO 14001-certificaties uitvoeren, gebruiken we het certificatieschema van de Stichting Coördinatie Certificatie Milieu- en arbomanagementsystemen (SCCM).

Versie ISO14001:2015

De norm ISO14001:2015 is per september 2015 gepubliceerd, net als alle andere nieuwe ISO-normen is de ISO14001 nu afgestemd op de ‘High Level Structure’ (HLS). De indeling van de ISO14001:2015 is als volgt opgesteld, echter is het model voor iedere organisatie te interpreteren op die manier die het beste bij de organisatie past.

ISO14001 2015 PDCA
Schematische weergave ISO14001:2015
 

Nieuwe versie ISO14001:2015, wat nu?

Overgangsperiode naar nieuwe norm

De publicatie van de nieuwe norm heeft plaatsgevonden op 15 september 2015. Vanaf de publicatiedatum van de nieuwe norm ISO 14001:2015 heeft u 3 jaar de tijd om uw bestaande certificaten om te laten zetten naar de nieuwe 2015 versie. Na deze periode vervallende ISO 14001:2004 certificaten automatisch.

Een certificatieaudit of hercertificatieaudit ISO14001:2004 welke uitgevoerd is na 15 september 2015 resulteert, bij goed gevolg, in een certificaat een geldigheid tot 15 september 2018. Het is voor u mogelijk tussentijds voor de norm ISO14001:2015 geaudit te worden. Dit kan tijdens een aanvullende of reguliere audit. Wanneer deze audit met een positief resultaat wordt afgerond zal er een nieuw certificaat uitgegeven worden op de nieuwe norm en zal de, volgens de reguliere regels bepaalde, einddatum “hersteld” worden.

Om u enkele handvatten te geven hebben wij hieronder enkele links weergegeven naar informatieve media, als documenten, webinars en artikelen.

 
Wilt u een offerte voor ISO14001 certificering aanvragen?

Waarom is de ISO14001 een succes?

‘High Level Structure’ (HLS)
Door invoering van de ‘High Level Structure’ (HLS) wordt integratie van verschillende managementsysteem normen veel eenvoudiger, de structuur en basiseisen zijn immers hetzelfde. Dit levert een aanzienlijke tijdsbesparing op bij het bijhouden van de diverse systemen als u zich voor meerdere managementsysteem normen certificeert.
 
Risico- en kansenmanagement
Het implementeren van risico- en kansenmanagement op strategisch niveau in uw organisatie kan u en uw klanten een groter gevoel van zekerheid bieden. Een goed risico- en kansenmanagement binnen uw ISO14001 systeem geeft u inzicht in zaken als;
 • waar zitten de grootste milieu- en compliancerisico’s?
 • welke kansen bieden nieuwe technieken?
 • op welke verwachtingen van markt en consumenten kan worden ingespeeld?
 • waar liggen competitieve voordelen?
 
Leiderschap
ISO14001:2015 stelt een aantal aanvullende eisen aan leiderschap. De directie zal verantwoordelijkheid moeten nemen voor de effectiviteit van het milieumanagementsysteem en daarop aanspreekbaar zijn. De directie krijgt verantwoordelijkheid om het milieubeleid en de milieudoelstellingen te laten stroken met de strategische koers van de organisatie en de context waarin zij opereert. Ook dient de directie zorg te dragen dat de milieumanagementsysteemeisen conform ISO14001:2015 zijn geïntegreerd in de bedrijfsprocessen.
 
Afstemming met de praktijk
ISO14001:2015 biedt goede aanknopingspunten om milieumanagement op een strategischer niveau in te steken en tegelijkertijd beter in te bedden in de normale bedrijfsvoering. Uw organisatie wordt gestimuleerd goed zicht te houden op trends en ontwikkelingen en op wat stakeholders van uw organisatie verwachten en eisen.
 
Gedocumenteerde informatie
Omdat de hernieuwde norm andere eisen stelt aan documentatie, is “conformerend auditen” bij deze norm zeer goed mogelijk. Deze manier van auditen heeft een meerwaarde voor uw organisatie: tijdens de audit worden namelijk niet alleen tekortkomingen geconstateerd, er is ook ruimte voor die zaken die uw organisatie juist al goed op orde heeft. Wij zoeken naar conformiteit, niet naar tekortkomingen.

Accreditatie

Nederlands Certificatie Kantoor B.V. is ISO14001:2015 geaccrediteerd voor de werkterreinen:

EA-code Nace-code         Omschrijving
18 Sectie C 28 Machines en apparaten
18 Sectie C 33.12, 33.19 Reparatie van machines en overige apparaten
18 Sectie C 33.2 Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
24 Sectie E 38.3 Recycling
28 Sectie F 41-43 Bouw;
29 Sectie G 46, 47 Groot- en detailhandel (behalve motorvoertuigen en motorfietsen)
31 Sectie H 49 - 52 Transport en opslag
35 Sectie N 78 - 82 Zakelijke dienstverlening: administratieve en ondersteunende diensten
39

Sectie E 37, 38, 39

(minus 38.12, 38.22, 38.3)

Overige sociale diensten: afvalwaterafvoer en inzameling, verwerking   en verwijdering van afval (behalve "recycling" en "inzameling,   behandeling en verwijdering van radioactief (houdend) afval")

 

Wilt u een offerte voor ISO14001 certificering aanvragen?