logo

veiligheids-, management en milieucertificering

 • Voor een schone toekomst

  Voor een schone toekomst certificeer bij NCK B.V.
  Recycling is een belangrijke stap in de richting van een beter milieu.

 • Geen huis te hoog

  Geen huis te hoog met NCK B.V.
  Veilig werken op hoogte heeft een gedegen certificatietraject nodig.

 • meerdere wegen

  Er zijn meerdere wegen naar NCK B.V. voor uw certificering.
  BTR is noodzakelijk voor het veilig werken bij infrastructuur op en om het spoor.

 • IJzer moet je smeden met NCK B.V.

  IJzer moet je smeden met NCK B.V.
  Gecertificeerd zijn voor VCA en ISO 9001 geeft inzicht in de veiligheid binnen uw bedrijf en het managementsysteem.

 • Top4

  Met NCK B.V. slaat u de spijker veilig op zijn kop.
  Certificeren van de normen met een certificerende instelling of bureau voor veiligheid, management en milieu.

Wat is de ISO9001

Inmiddels wordt deze norm gezien als de internationale standaard op het gebied van kwaliteitsmanagementsystemen. De norm wordt opgesteld en uitgegeven door de International Organization for Standardization (ISO). In Nederland worden de normen van de ISO vertaald en beheerd door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN).

Versie ISO9001:2015

De norm ISO9001:2015 is per september 2015 gepubliceerd, net als alle andere nieuwe ISO-normen is de ISO9001 nu afgestemd op de ‘High Level Structure’ (HLS). De indeling van de ISO9001:2015 is als volgt opgesteld, echter is het model voor iedere organisatie te interpreteren op die manier die het beste bij de organisatie past.

ISO9001 2005 PDCA
Schematische weergave ISO9001:2015
 

Nieuwe versie ISO9001:2015, wat nu?

Overgangsperiode naar nieuwe norm

De publicatie van de nieuwe norm heeft plaatsgevonden op 15 september 2015. Vanaf de publicatiedatum van de nieuwe norm ISO 9001:2015 heeft u 3 jaar de tijd om uw bestaande certificaten om te laten zetten naar de nieuwe 2015 versie. Na deze periode vervallen de ISO 9001:2008 certificaten automatisch.

Een certificatieaudit of hercertificatieaudit ISO9001:2008 welke uitgevoerd is na 15 september 2015 resulteert, bij goed gevolg, in een certificaat een geldigheid tot 15 september 2018. Het is voor u mogelijk tussentijds voor de norm ISO9001:2015 geaudit te worden. Dit kan tijdens een aanvullende of reguliere audit. Wanneer deze audit met een positief resultaat wordt afgerond zal er een nieuw certificaat uitgegeven worden op de nieuwe norm en zal de, volgens de reguliere regels bepaalde, einddatum “hersteld” worden.

Om u enkele handvatten te geven hebben wij hieronder enkele links weergegeven naar informatieve media, als documenten, webinars en artikelen.

 
Wilt u een offerte voor ISO9001 certificering aanvragen?

Waarom is de ISO9001 een succes?

‘High Level Structure’ (HLS)
Door invoering van de ‘High Level Structure’ (HLS) wordt integratie van verschillende managementsysteem normen veel eenvoudiger, de structuur en basiseisen zijn immers hetzelfde. Dit levert een aanzienlijke tijdsbesparing op bij het bijhouden van de diverse systemen als u zich voor meerdere managementsysteem normen certificeert.
 
Risico- en kansenmanagement
Het implementeren van risico- en kansenmanagement op strategisch niveau in uw organisatie kan uw klanten een groter gevoel van zekerheid bieden. Zeker grotere klanten die veel producten en/of diensten bij u afnemen, zullen dit waarderen. Projectdoelstellingen kunnen op deze manier met meer zekerheid gerealiseerd worden. Grote aanbestedende partijen toetsen steeds meer op het risicomanagement van hun leveranciers om kwaliteit en voortgang van de productie te beoordelen.
 
Afstemming met de praktijk
De ISO 9001:2015 norm zorgt voor een (nog) betere afstemming met de huidige praktijk van zaken doen. Dit biedt uw organisatie de vrijheid om het kwaliteitsmanagementsysteem meer naar eigen voorkeur in te richten en alleen informatie te documenteren die voor uw organisatie en klanten van toegevoegde waarde is.
 
Gedocumenteerde informatie
Omdat de hernieuwde norm andere eisen stelt aan documentatie, is “conformerend auditen” bij deze norm zeer goed mogelijk. Deze manier van auditen heeft een meerwaarde voor uw organisatie: tijdens de audit worden namelijk niet alleen tekortkomingen geconstateerd, er is ook ruimte voor de zaken die uw organisatie juist al goed op orde heeft. Wij zoeken naar conformiteit, niet naar tekortkomingen.

Accreditatie

Nederlands Certificatie Kantoor B.V. is ISO9001:2015 geaccrediteerd voor de werkterreinen:

EA-code Omschrijving
17 Metaalbewerking en de fabricage van metalen producten
18 Machines, apparaten en werktuigen
24 Recycling
28 Bouw
29 Groot- en kleinhandel, reparatie van auto's, motorrijwielen en   huishoudelijke artikelen
31 Vervoer, opslag en communicatie
34 Engineering services
35 Andere zakelijke dienstverlening
39 Andere gemeenschapsvoorzieningen

 

Wilt u een offerte voor ISO9001 certificering aanvragen?