logo

veiligheids-, management en milieucertificering

 • Top4

  Met NCK B.V. slaat u de spijker veilig op zijn kop.
  Certificeren van de normen met een certificerende instelling of bureau voor veiligheid, management en milieu.

 • Voor een schone toekomst

  Voor een schone toekomst certificeer bij NCK B.V.
  Recycling is een belangrijke stap in de richting van een beter milieu.

 • meerdere wegen

  Er zijn meerdere wegen naar NCK B.V. voor uw certificering.
  BTR is noodzakelijk voor het veilig werken bij infrastructuur op en om het spoor.

 • IJzer moet je smeden met NCK B.V.

  IJzer moet je smeden met NCK B.V.
  Gecertificeerd zijn voor VCA en ISO 9001 geeft inzicht in de veiligheid binnen uw bedrijf en het managementsysteem.

 • Geen huis te hoog

  Geen huis te hoog met NCK B.V.
  Veilig werken op hoogte heeft een gedegen certificatietraject nodig.

Wat is VCU?

Uitzend- en detacheringsbureaus met een VCU-certificaat kunnen personeel uitzenden naar opdrachtgevers die VCA eisen en/ of bedrijven met een VCA-certificaat. Laat NCK uw organisatie certificeren voor het VCU-certificaat en behaal daarmee een voorsprong bij het verwerven van opdrachten!

 
Wilt u een offerte voor VCU certificering aanvragen?
 

Waarom VCU-Certificeren?

Bij het verwerven van opdrachten geeft het VCU-certificaat en logo u een voorsprong op concurrenten die nog niet zover zijn.

Voor wie is VCU-Certificering?

VCU-certificatie is bedoeld voor bedrijven die personeel uitzenden naar VCA-gecertificeerde bedrijven. Die bedrijven voeren werkzaamheden uit met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Vaak gaat het om constructie- of onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties. VCU-certificatie kan gevraagd worden voor uitzendpersoneel o.a. in de volgende branches:

 • Werktuigbouwkunde
 • Elektrotechniek en procesbesturing
 • Bouwkunde
 • Civiele techniek
 • Overige technische diensten, zoals isolatie, steigerbouw, industrieel reinigen, stralen/conserveren/schilderen, transport, inspectie, etc.
 

Wat maakt de VCU tot Succes?

Uitzend- en detacheringsbureaus met een VCU-certificaat voldoen in de praktijk aan belangrijke Arbowet- en regelgeving, worden periodiek onafhankelijk getoetst en dragen gestructureerd zorg voor veiligheid, gezondheid en milieu volgens de VCU-checklist. VCU-certificering verhoogt het veiligheidsbewustzijn van medewerkers en leidt tot een afname van het verzuimpercentage en het aantal ongevallen.

Hoe werkt de VCU?

Om een VCU-certificaat te verkrijgen moet u als uitzendorganisatie vier stappen doorlopen. Dit stappenplan geeft  inzicht in wat er moet gebeuren voordat uw bedrijf in aanmerking komt voor certificatie.  

Stap 1: Bepalen of de uitzendorganisatie in aanmerking komt
In de eerste stap wordt vastgesteld of uw uitzendorganisatie in aanmerking komt voor een VCU-certificaat. VCU is in eerste instantie bedoeld voor het uitzenden van personeel naar:
 • Opdrachtgevers die VCU-certificaten opleggen
 • Bedrijven met een VCA-certificaat en/of VCO-certificaat
Het gaat hierbij om het ter beschikking stellen van medewerkers aan bedrijven/inleners met hiërarchisch gezag en toezicht. Als het hiërarchisch gezag bij de desbetreffende uitzendorganisatie blijft, is VCU niet geschikt. Dan is VCA het aangewezen certificatiesysteem.

Stap 2: Opstellen actiepunten VG-beheersysteem
In de tweede stap stelt u actiepunten op om uw VG-beheersysteem te ontwikkelen of te verbeteren. (VG = Veiligheid, Gezondheid). Hiertoe stelt u eerst vast wat uw startpunt is: voldoet uw organisatie misschien nu al aan sommige eisen voor het VG-beheersysteem? En aan welke onderdelen moet nog worden gewerkt?

Stap 3: Uitvoeren actiepunten VG-beheersysteem
Nadat u weet wat er moet worden verbeterd aan uw VG-beheersysteem, begint u met de uitvoering van deze actiepunten.
 
Stap 4: Aanvraag VCU-certificaat
Als u stap 1 tot en met 3 heeft doorlopen, kunt u een certificatieaanvraag doen bij een erkende certificatie-instelling. Deze instelling beoordeelt uw VG-beheersyteem door middel van een audit. Als u voldoet aan de eisen krijgt u een certificaat. Bij tekortkomingen krijgt u de gelegenheid verbeteringen aan te brengen.
 
Wilt u een offerte voor VCU certificering aanvragen?